Vážení rodičia !

    Vytvorili sme pre Vás stránku, na ktorej najdete všetky predškolské zariadenia, ktoré spravuje
    Mesto Nitra. Veríme, že táto stránka Vám pomôže pri výbere niektorých z našich zariadení
    pre Vaše dieťa.

    
                                              Zoznam sme rozložili nasledovne :
    
                                                                                                          - ZOZNAM VŠETKÝCH MŠ      
     
                                                                                                          - ZOZNAM DJ        
     
                                                                                                       
                                                                                          
                                                                                                        
    
                               
                                                                                                                      
poèítadlo.abz.cz

O Vaše webové stránky sa stará :
Mgr. Roman Zátopek